• kenburns1

Deblokada elektronskog sertifikata

Za kvalifikovane sertifikate izdate od 1.8.2014. i nekvalifikovane sertifikate

Da biste deblokirali karticu, potrebno je da uradite sledeće:

1. Pronađite kovertu sa PIN i PUK kodom koju ste dobili sa karticom. Ukoliko na koverti nemate PUK kod, pročitajte uputstvo ispod (Za sertifikate izdate do 31.7.2014.).

2. Proverite da li se broj kartice iz koverte slaže sa brojem kartice koju pokušavate da odblokirate, a koju ste dobili uz Vaš USB ključ.


 

3. Otvorite program Nexus Personal dvoklikom miša na ikonicu, koja se nalazi u donjem, desnom uglu radne površine, odnosno Desktop-a (kod sata i datuma).

4. Otvara se prozor Nexus Personal. Označite Electronic ID ikonicu (1) u belom delu prozora. Kliknite na ikonicu PIN (2) koja se nalazi odmah iznad.

5. Otvara se početni prozor za upravljanje PIN kodom. Kliknite na dugme Next.

6. Odaberite donju opciju, Unblock PIN (1). Kliknite na dugme Next (2).


Budite oprezni prilikom unosa PUK koda, jer će nakon 3 neuspešna unosa kartica postati neupotrebljiva!!!

7. U prvo polje (1) unesite PUK kod sa koverte (iz koraka 1). U druga dva polja (1) unesite PIN kod koji ćete ubuduće koristiti za tu karticu. Kliknite na dugme Next(2).

8. Ukoliko ste uneli ispravne podatke, dobićete obaveštenje: “You have successsfully unblocked PIN1 on Electronic ID”. Na ovaj način ćete uspešno otključati zaključani elektrosnki sertifikat.