• kenburns1

Sertifikaciona agencija Halcom CA je prva u svetu omogućila pristup do više bankarskih računa s jednim elektronskim sertifikatom. Halcom CA je osnovan 1999.godine i do danas je izdato 300 hiljada sertifikata od strane najvećeg izdavača u Sloveniji, koji za čuvanje elektronskih sertifikata koristi sigurnosne medije (pametnu karticu/USB ključ). Od 2001.godine, Halcom CA izdaje elektronske sertifikate u Bosni i Hercegovini, a od 2003.godine u Srbiji i Crnoj Gori.

Halcom BG CA, sertifikaciono telo osnovano u okviru privrednog društva Halcom a.d. Beograd, je dobijanjem rešenja od nadležnog ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo 01.10.2010.god postalo zvanično sertifikaciono telo u Republici Srbiji, akreditovano za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za elektronsko poslovanje pravnih i fizičkih lica.

U svom osmogodišnjem radu Halcomovo sertifikaciono telo izdalo je preko 50 000 nekvalifikovanih sertifikata pravnim licima u Republici Srbiji za potrebe elektronskog bankarstva. Odluka Halcom a.d. Beograd da se akredituje kod nadležnog ministarstva rezultirana je namerom da se poveća nivo bezbednosti u elektronskom poslovanju, unapredi upotreba samih kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, kao i da svojim klijentima, korisnicima Halcom rešenja za elektronsko bankarstvo obezbedi dodatnu vrednost na njihovim Halcom karticama “Jedna za sve”.

NAŠI PROIZVODI

U Halcom-u možete jednostavno poručiti Vaš kvalifikovani elektronski sertifikat, odabirom jedne od navedenih opcija:

a) Kvalifikovani elektronski sertifikat

Podržava pristup APR-u (za predaju završnog računa), Poreskoj upravi, E-upravi, i drugim servisima i portalima države Srbije. Ova vrsta sertifikata nema podršku za korišćenje elektronskog bankarstva (Halcom E-bank).

Pročitaj više >

Poručivanje kvalifikovanog sertifikata bez e-bank opcije

b) Kvalifikovani elektronski sertifikat sa Halcom E-Bank podrškom

Podržava sve funkcionalnosti iz opcije a), sa dodatkom pristupa Halcom elektronskom bankarstvu (Halcom E-bank) u svim bankama u Srbiji.
 

Pročitaj više >

Poručivanje kvalifikovanog sertifikata sa e-bank podrškom