• kenburns1

SaaS

Naš servis kao usluga (SaaS) poseduje model za digitalna bankarska rešenja i otklanja IT poteškoće povezane sa rešenjima elektronskog bankarstva. Upravo to dozvoljava bankama da efikasno i brzo realizuju nova on-line rešenja bez značajnih investicija u infrastrukturu i održavanje, koja obično prate takve poduhvate.

U našem SaaS razvijenom modelu, sva rešenja su instalirana u Halcom data centru. Naš iskusni i profesionalni tim obavlja sva održavanja i nadogradnje uz jednokratni trošak. Trenutno, naše SaaS usluge se isporučuju sa 3 naša regionalna data centra – Elektronskog Bankarskog Biroa (EBBs) - u Ljubljani, Beogradu i Sarajevu. Preko 70 banaka iz 6 zemalja koristi svoje usluge rešenja elektronskog bankarstva na našoj EBB platformi.

Među našim klijentima su banke koje traže ekonomičan način da isporuče besprekorna elektronska bankarska rešenja za svoje klijente, kao i velike kompanije koje žele pouzdanog partera kome mogu da povere obavljanje svakodnevnog poslovanja dok su oni fokusirani na svoju osnovnu delatnost.

SaaS prednosti

Bez inicijalnog ulaganja

„Pay-as-you go“ (jednokratni) trošak struktura podrazumeva kompletan softver, hardver i komunikacionu infrastrukturu.

Multi-channel i multi segment

Rešenja na svim platformama (internet, mobilni uređaji, tablet) za sve korisničke segmente (stanovništvo, mala i srednja preduzeća, korporacije).

 
Pokrivanje nekoliko tržišta istovremeno

Pojedinačna instalacija za sve filijale banaka.

Kompletna podrška

Instalacija i integracija sistema podrške za krajnje korisnike.

 
Nesmetan rad

Zagarantovana visoka dostupnost, restauracija posle nepogoda i upravljanje kapacitetima.

Visoki sigurnosni standardi

Redovni penetracioni testovi i spoljašnje provere/revizije.

Imamo više od 10godina besprekornog iskustva u pružanju rešenja za elektronsko bankarstvo na principu „Software as a service“ (SaaS), što nas čini partnerom na koga možete da se oslonite. Možemo Vam pomoći u postizanju željenih ciljeva, bez obzira da li ste banka koja želi SaaS elektronskog bankarskog provajdera, regulator koji razmatra postavljanje jedinstvenog outsourcing centra za banke u Vašoj zemlji ili matična kompanija grupe, koja želi da optimizuje troškove elektronskog bankarstva u mreži kroz platformu sa centralnim upravljanjem.