• kenburns1

Upotreba kvalifikovanog elektronskog sertifikata

KES za Fizička lica izdavaoca Halcom BG CA namenjeni su korisnicima elektronskog poslovanja za:

  • APR, Potpisivanje finansijskih izveštaja
    • Građevinske dozvole – podnošenje zahteva u postupku objedinjene procedure 
  • Poreska uprava, E-porezi 
  • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja 
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje, Elektronska prijava 
  • Portal eUprava 
  • RATEL, internet šalter 
  • Kriptovanje (šifriranje) dokumenata (MS Office, PDF, Outlook...)
  • PIO Fond, eletronska predaja M4 obrasca

*Napomena: KES za fizička lica se ne može koristiti za poslovanje u Halcom elektronskoj banci.