• kenburns1

Halcom BG CA je kreirao lične elektronske sertifikate, koji su namenjeni potpisivanju sertifikata krajnih korisnika, potpisivanju registra opozvanih sertifikata i verifikaciji potpisa odnosno validnosti sertifikacionog tela. Halcom BG CA elektronski sertifikati su odvojeni za svaku vrstu elektronskih sertifikata (FL fizička lica, PL pravna lica…).

Kvalifikovani elektronski sertifikati DOKUMENTI