• kenburns1

Obnova kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Zahtev za obnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata podnosi se popunjavanjem porudžbenice u koju unosite podatke koji nedostaju.

Poruči

*Neophodno je da u momentu poručivanja, Vaša postojeća kartica/USB bude u računaru kako bi sistem preuzeo potrebne podatke za obnovu sertifikata.

Okolnosti koje zahtevaju obnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Pre isteka validnosti kvalifikovanog elektronskog sertifikata, dostavljanjem zahteva za obnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata, vlasnici sertifikata obezbeđuju kontinuitet korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Obnovu nakon isteka sertifikata poručite OVDE.

Lica koja mogu da podnesu zahtev obnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Samo vlasnik kvalifikovanog elektronskog sertifikata može da podnese zahtev obnovu sertifikata.

Postupak garantuje da je lice koje podnese zahtev za obnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata doista vlasnik sertifikata.