• kenburns1

Naručivanje

U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji I uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima Halcom BG CA je počeo sa izdavanjem kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis.

 

JMBG broj u sertifikatima

U skladu sa nastalim zakonskim izmenama izdaju se sertifikati sa i bez JMBG broja u zavisnosti od odabira budućeg vlasnika, prilikom popunjavanja obrazaca. Sertifikati koji se izdaju bez JMBG sadrže broj ličnog dokumenta (broj lične karte za državljane Srbije ili broj pasoša za strane državljane).

Sertifikati koji ne sadrže JMBG nisu pogodni za rad na pojedinim državnim portalima.
 

Poruči

*Napomena: KES se izdaje na fizičko lice i ne može se koristiti za Halcom e-banking.

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Halcom je omogućio lično preuzimanje sertifikata na jedan od dva načina

a) u prostorijama Halcom-a ili
b) dostavljanjem na vašu željenu adresu.

Za preuzimanje sertifikata lično u prostorijama Halcom-a, budite upoznati sa sledećim:

 • Garantujemo vreme izrade od najviše tri radna dana od trenutka prispeća potrebne dokumentacije i vaše uplate,
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen,
 • Od trenutka kada primite e-mail vaš sertifikat možete preuzeti bilo koji radni dan u vremenu od 8:30h do 16:30h u prostorijama Halcom-a (Beogradska 39, III sprat, Beograd),
 • Sertifikat može preuzeti isključivo osoba za koju je sertifikat izrađen uz identifikacioni dokument.

Ukoliko se odlučite za preuzimanje sertifikata dostavom na vašu željenu adresu budite upoznati sa sledećim:

 • Garantujemo vreme izrade od najviše tri radna dana od trenutka prispeća potrebne dokumentacije i vaše uplate,
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen i poslat kurirskom službom u dve pošiljke – u prvoj sertifikat (USB ili kartica).
 • U najvećem broju slučajeva vreme potrebno da pristignu obe pošiljke je između 2 i 5 radnih dana (od dana izrade sertifikata). Za ovu opciju Halcom garantuje vreme izrade, ali ne i vreme isporuke sertifikata,
 • Poslate pošiljke će biti uručene isključivo osobi za koju je sertifikat izrađen (kurir će odbiti uručivanje drugoj osobi bez obzira na razlog ili ovlašćenja koja druga osoba ima)

Upotreba

Kvalifikovani elektronski sertifikat za fizička lica možete koristiti za:

 • APR, Potpisivanje finansijskih izveštaja
  • Građevinske dozvole – podnošenje zahteva u postupku objedinjene procedure
 • Poreska uprava, E-porezi
 • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Portal eUprava
 • RATEL, internet šalter
 • Kriptovanje (šifriranje) dokumenata (MS Office, PDF, Outlook...)

Poručite elektronski sertifikat za fizička lica
Poruči