• kenburns1

Opoziv elektronskog sertifikata

Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata vlasnik može da zahteva bilo kada, ali svakako mora da ga zahteva u slučaju:
  • promene imena ili prezimena,
  • kada se ustanovi ili posumnja da je došlo, ili da postoji mogućnost, od pronevere ili zloupotrebe privatnog ključa za elektronsko potpisivanje,
  • zamene kvalifikovanog elektronskog sertifikata drugim sertifikatom (npr. kod gubitka bezbednosnog nosioca).

Sertifikaciono telo HALCOM BG CA može da opozove kvalifikovani elektronski sertifikat bez zahteva vlasnika u slučajevima navedenim u prvom paragrafu ili na osnovu zahteva nadležnog suda ili drugog nadležnog državnog organa.

Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata je moguć 24 sata dnevno.

Opoziv elektronskih sertifikata
PRAVNA LICA