• kenburns1

Naručivanje novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata

U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima Halcom BG CA počinje sa izdavanjem kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis.

 

JMBG broj u sertifikatima

U skladu sa nastalim zakonskim izmenama izdaju se sertifikati sa i bez JMBG broja u zavisnosti od odabira budućeg vlasnika, prilikom popunjavanja obrazaca. Sertifikati koji se izdaju bez JMBG sadrže broj ličnog dokumenta (broj lične karte za državljane Srbije ili broj pasoša za strane državljane).

Sertifikati koji ne sadrže JMBG nisu pogodni za rad na pojedinim državnim portalima.

Svi profili sertifikata su pogodni za rad sa elektronskom bankom.

Poruči

Ako se odlučite da Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat naručite direktno kod nas, to možete učiniti u tri jednostavna koraka:

KORAK 1

Popunite dokumentaciju za naručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na pametnoj kartici JEDNA ZA SVE

 • Popunite generalnu narudžbenicu (CA 1 Q)
 • Za svako lice za koje naručujete sertifikat popunite zahtev za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata (CA 2 Q)
 • Za svako lice za koje naručujete kvalifikovani elektronski sertifikat obezbedite kopiju ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta)
 • Fotokopija OP obrasca zakonskog zastupnika
 • Fotokopija odluke o upisu u odgovarajući registar (osim ako je pravno lice registrovano kod Agencije za privredne registre i omogućen je pristup podacima na internet stranici agencije)

KORAK 2

Dokumentaciju neophodnu za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata dostavljate na našu adresu: Halcom a.d., Beogradska 39, 11000 Beograd.

Nakon dostave dokumentacije na navedenu adresu (lično ili putem pošte) dobićete predračun na e-mail adresu koju ste naveli u CA1 Q obrascu.

Molimo vas da proverite neželjenu poštu (junk e-mail), jer se može desiti da vam se e-mail sa predračunom nalazi tamo.

Ukoliko Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat nabavljate preko neke od poslovnih banaka koja je u mreži Registracionih tela, dokumentaciju predajete u banci.

U roku od tri radna dana nakon evidentiranja uplate I dostavljanja potpune i ispravne dokumentacije (KORAK 1 ), izrađuje se sertifikat.

KORAK 3

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Halcom je omogućio lično preuzimanje sertifikata na jedan od dva načina

a) u prostorijama Halcom-a ili
b) dostavljanjem na vašu željenu adresu.

Za preuzimanje sertifikata lično u prostorijama Halcom-a, budite upoznati sa sledećim:

 • Garantujemo vreme izrade od najviše tri radna dana od trenutka prispeća potrebne dokumentacije i vaše uplate,
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen,
 • Od trenutka kada primite e-mail vaš sertifikat možete preuzeti bilo koji radni dan u vremenu od 8:30h do 16:30h u prostorijama Halcom-a (Beogradska 39, III sprat, Beograd),
 • Sertifikat može preuzeti isključivo osoba za koju je sertifikat izrađen uz identifikacioni dokument.

Ukoliko se odlučite za preuzimanje sertifikata dostavom na vašu željenu adresu budite upoznati sa sledećim:

 • Garantujemo vreme izrade od najviše tri radna dana od trenutka prispeća potrebne dokumentacije i vaše uplate,
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen i poslat kurirskom službom u dve pošiljke – u prvoj sertifikat (USB ili kartica), a u drugoj koverta sa vašim PIN i PUK kodovima,
 • U najvećem broju slučajeva vreme potrebno da pristignu obe pošiljke je između 2 i 5 radnih dana (od dana izrade sertifikata). Za ovu opciju Halcom garantuje vreme izrade, ali ne i vreme isporuke sertifikata,
 • Poslate pošiljke će biti uručene isključivo osobi za koju je sertifikat izrađen (kurir će odbiti uručivanje drugoj osobi bez obzira na razlog ili ovlašćenja koja druga osoba ima)