• kenburns1

Spisak opozvanih elektronskih sertifikata – CRL

Na osnovu uredno popunjene prijave za opoziv elektronskog sertifikata, Halcom CA će opozvati sertifikat najkasnije u roku od četiri sata. Sertifikat će u imeniku biti označen kao opozvan i dodat u listu opozvanih sertifikata.

Registar opozvanih sertifikata je javno dostupan na serveru.

Spisak opozvanih sertifikata (CRL) SPISAK