• kenburns1

Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma na kom vlasnik elektronskog sertifikata poseduje privatni ključ.

Kvalifikovani elektronski sertifikati koji generiše Sertifikaciono telo Halcom-a sadrži JMBG u skladu sa članom 11. pravilnika o tehničko – tehnološkim postupcima za formiranje elektronskog potpisa. Podatak JMBG je obavezan ukoliko se sertifikat koristi za komunikaciju sa državnim organima. Sertifikaciono telo Halcom-a ne izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate bez JMBG. Ukoliko se sertifikat koristi samo za rad sa programom za elektronsko bankarstvo Hal E-bank, Sertifikaciono telo Halcom-a može izdati nekvalifikovani sertifikat bez  JMBG broja.

Bezbednosna upotreba za korisnike pametnih kartica/USB ključa, JEDNA ZA SVE   INSTRUKCIJE

Bezbednost elektronskog potpisivanja

Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma, na kom vlasnik digitalnog sertifikata poseduje privatni ključ.

Više

Elektronski sertifikat

Elektronski sertifikat predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca sertifikata i javnog ključa.

Više

Elektronski potpis

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je potvrda autentičnosti potpisnika elektronskog dokumenta, osigurava integritet podataka i štiti od promene sadržaja e-dokumenata.

Više

 

Bezbednosni mediji

Pametna kartica/USB ključ su trenutno najsigurnija bezbednosna rešenja za čuvanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Više

Kriptografija

Kriptografija se, kroz istoriju, bavila problemom kako preneti poruku uskom krugu ljudi.

Više

Javni i privatni ključ

Svaki nosilac kvalifikovanog elektronskog sertifikata ima dva ključa, privatni i javni ključ.

Više

Bezbednosna upotreba za korisnike pametnih kartica/USB ključa, JEDNA ZA SVE INSTRUKCIJE