Kvalifikovani elektronski sertifikat za pravna lica

Predstavlja ličnu kartu u elektronskom poslovanju. Kvalifikovani elektronski sertifikat „Jedna za sve“ Vam omogućava elektronsko poslovanje sa preko 40  banaka u regiji jugozapadne Evrope i na više portala (Poreska uprava, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Portal eUprava, Uprava carina...).

Poručite elektronski sertifikat  PORUČI

Gde mogu da koristim kvalifikovani elektronski sertifikat „Jedna za sve“?

Halcom CA je prva sertifikaciona agencija na svetu, koja Vam omogućava da sa jednim elektronskim sertifikatom imate pristup na više računa u različitim bankama u Srbiji i inostranstvu. Isto tako, elektronski sertifikat možete koristiti za bezbedno elektronsko poslovanje na različitim portalima u Srbiji.

Upotreba kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Elektronski potpis

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je da potvrdi autentičnost potpisnika elektronskog dokumenta, da osigura integritet podataka i zaštiti elektronski dokument od promene sadržaja. Elektronski potpisi se temelje na asimetričnoj kriptografiji i upravo iz tog razloga je potreban par ključeva – privatni i javni, za overu potpisa.

Pametna kartica / USB ključ

Pametne kartice su trenutno najbezbednija tehnologija za čuvanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Pametna kartica je „mali računar“, zasnovan na kriptografskim shemama. Privatni ključ se bezbedno čuva na kartici, koju nikad ne treba ostavljati samu –prilikom potpisivanja ili dešifrovanja podataka i šifriranje i elektronsko potpisivanje se odvija u mikroprocesoru na samoj kartici. Pristup za korišćenje pametne kartice je zaštićen šifrom (PIN kod), koji korisniku ne dozvoljava pristup do privatnog ključa već samo do elektronskog potpisivanja.

Izdavalac kvalifikovanog sertifikata

Izdavalac kvalifikovanih sertifikata, u obavezi je da proveri i identifikuje identitet osobe i druge podatke vezane za naručioca sertifikata. Takvu identifikaciju može obaviti druga služba u ime sertifikacionog tela, koja na isti način proverava identitet podnosioca zahteva i originalnu dokumentaciju za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i na bezbedan način ga isporučuje korisniku.

Cenovnik elektronskih sertifikata
Pogledaj

Registraciona tela

  • Addiko bank
  • Erste bank
  • Komercijalna Banka
  • Marfin bank
  • Eurobank
  • Nlb
  • Procredit
  • KBM

Poručite elektronski sertifikat PORUČI