• kenburns1

Hal E-Forms

Hal E-Forms omogućavaju širenja funkcionalnosti elektronske banke u raznim pravcima.

Hal E-Bank zajedno sa Hal E-Forms omogućava banci da obogati spektar usluga koji nudi klijentima i preko kanala elektronskog bankarstva. Na ovaj način banka sem usluga platnog prometa klijentima nudi i neke specifične bankarske proizvode za kojima imaju potrebu.

Hal E-Forms je novi koncept informatičkih rešenja, koji Banci omogućava dodavanje novih e-obrazaca za željene e-usluge bez posredovanja programerskih kuća. Banka dobija alat sa kojim sama napravi e-obrazac (na osnovu postojećih dokumenata Word, Adobe PDF, ) i distribuira korisnicima. Korisnik takve obrazce primi kroz kanala elektronske banke, popuni, digitalno potpiše i pošalje nazad do banke.

Hal E-Forms obezebedjuje Banci konkurentnost na tržištu pretrpanom ponudama bankarskih usluga.