• kenburns1

Hal E-Clearing

Sistemi za medjubankarska sravnjenja plaćanja malih vrednosti, kao što su kreditna plaćanja, neposredna terećenja, sravnjenje čekova i POS transakcija. Pri tome je moguće bilateralno ili multilateralno sravnjivanje pojedinih vrsta plaćanja ili svih plaćanja u celosti.

Hal E-Clearing je skup stabilnih Halcomovih proizvoda koji su unapredjivani kroz iskustvo u toku implementiranja u više Centralnih Banaka. Namenjeni su korisnicima koji se zadovoljavaju samo visokom automatizacijom bez potrebe za ručnim obradama.