• kenburns1

Hal E-Bank

Najsavremenija rešenja za područje elektronskog bankarstva

Porodica proizvoda Hal E-Bank predstavlja celovita i stabilna rešenja za elektronsko bankarstvo jer radi nezavisno od Core banking sistema banke. Prva Halcomova elektronska banka postavljena je 1997 i od tada radi bez prestanka (24 h dnevno i 365 dana u godini).


Hal E-Bank/Personal

Kome je namenjen?

Namenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mesto za rad sa elektronskom bankom.

Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlašćenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal, ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednom PC-u.

Svaka ovlašćena zaposlena osoba se prilikom otvaranja programa prijavljuje u sistem pomoću svoje personalizovane pametne kartice. Na osnovu ovlašćenja, dodeljenih od strane preduzeća za određeni račun vlasnik pametne kartice dobija dozvolu za rad samo sa onim funkcijama, za koje je ovlašćen.

Povezivanje sa bankom vrši se prema izboru: preko interneta, pozivne linije ili iznajmljene linije.

Osvežavanje programa vrši se preko interneta (download).

Glavne funkcije rešenja:

Korisnik može, na svim računima za koje je ovlašćen, da:

 • pregleda stanje na računima i vrši transakcije
 • priprema, autorizuje i šalje platne naloge (pojedinačno ili u paketu) u elektronsku banku
 • priprema plaćanja u domaćem prometu, u platnom prometu sa inostranstvom, prima i šalje e-fakture
 • priprema platne naloge sa valutom u budućnosti
 • opoziva platne naloge i šalje reklamacije u banku
 • pristupa imeniku komitenata i banaka
 • pregleda platne naloge i pristupa arhivi poslatih platnih naloga
 • štampa sve ili pojedinačan platni nalog
 • razmenjuje (šalje i prima) poruke sa svojom bankom

 


Hal E-Bank/Corporate

Namenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-Bank/Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-Bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2. Do te baze imaju pristup sva radna mesta tako da svi imaju pristup do istih podataka ali do različitog nivoa koji je određen ovlašćenjima na pametnoj kartici.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA HAL E-BANK/CORPORATE:
 • korisnici sa više klijentskih računara vide zajedničke podatke o platnom prometu
 • deljenje ovlašćenja na pripremu, potpisivanje i slanje
 • zajednički Imenik poslovnih partnera i njihovih računa
 • zajednička Priprema, Slanje, Pregled i Arhiva
 • održavanje baze podataka se radi samo na jednom mestu
 • dostupna cena

 


Hal E-Bank/B2B

Kome je Hal E-Bank/B2B namenjen

Hal E-Bank/B2B je namenjen preduzećima i organizacijama sa velikim brojem transakcija i/ili naprednim kompanijama koje žele ažurno da upravljaju likvidnošću. Ovo je najnaprednije E-banking rešenje koje automatizuje izvršenje plaćanja i računovodstvo (takozvani Straight Through Processing princip).

Glavne funkcije rešenja

Hal E-Bank/B2B je nadgradnja Hal E-Bank/Corporate i odgovara na izazove savremenog poslovanja kompanija, korporacija i korporativnih grupa. On sadrži iste karakteristike kao Hal E-Bank/Corporate, ali i omogućava direktnu razmenu dokumenata između informacionog sistema preduzeća (ERP ) i informacionog sistema banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Drugim rečima, nalozi za plaćanje se pripremaju, verifikuju i odobravaju u okviru informacionog sistema preduzeća (npr. SAP, Navision, BAAN, itd.) i idu direktno u banku. Nasuprot tome, svaka promena u banci se prenosi direktno u informacioni sistem kompanije. Komitent ovim rešenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.

Prednosti korišćenja Hal E-Bank/B2B:

 • Automatsko osvežavanje podataka
  Korisnici primaju podatke od strane banke u istom trenutku kada budu spremni na strani banke.
 • Automatski izvoz/uvoz podataka
  Rešenje Hal E-Bank/B2B automatski izvozi podatke iz e-banke (npr. izvode) i razmenjuje podatke sa ERP sistemom firme (npr. platne naloge, e-račune..), što korisniku znatno smanjuje ručni rad.
 • Smanjenje broja grešaka
  Ne postoji ručni uvoz ili izvoz podataka u e-banku (platnih naloga, bančinih izvoda, datoteka NPI, e-računa itd.), zato je takođe smanjena mogućnost pojave greške (npr. nepravilan izbor transakcionog računa pri uvozu naloga ili e-računa u e-banku.).
 • Ažurnost podataka u e-banci
  Rešenje Hal E-Bank/B2B omogućava preuzimanje podataka od strane banke i njihove obrade u pozadinskim sistemima pre početka radnog vremena. Podaci od strane banke se prebacuju do preduzeća u momentu kada budu kreirani u banci.
 • Automatizacija potpisivanja e-računa
  Rešenje Hal E-Bank/B2B omogućava automatsko potpisivanje e-računa.
 • Postupna automatizacija
  Funkcionalnosti uvoza/izvoza, automatskog potpisivanja, automatskog osvežavanja se mogu uključiti postupno.

Hal E-Bank/Web Retail

Namenjen je:

 • Fizičkim licima

Zasniva se na Internet pretraživaču. Autorizacija je obezbeđena na više načina:

 • Korisničko ime i Lozinka ili
 • SMS OTP (one time password)
 • M token
 • Hardverski token 
 • Hal E-Bank/Web za stanovništvo omogućava:
  • Platni promet u zemlji: pregled stanja i prometa na svim računima, arhiva plaćanja, priprema plaćanja
  • Promet čekova: pregled nerealizovanih čekova, pregled prometa po čekovima
  • Platne kartice: spisak platnih kartica, promet po platnim karticama u zemlji i inostranstvu

Hal E-Bank/Web Corporate

Namenjen je:

 • Podršci za udaljeno potpisivanje
 • Preduzećima sa stranim vlasnikom
 • Računovodstvenim servisima
 • Zaposlenima koji često putuju

Zasniva se na Internet pretraživaču. Autorizacija je obezbeđena na dva načina:

 • Korisničko ime i Lozinka ili
 • Pametna kartica

Hal E-Bank/WEB za preduzeća omogućava :

 • Platni promet u zemlji: pregled stanja i prometa na svim računima, arhiva plaćanja, priprema plaćanja i paketa
 • Udaljeno potpisivanje naloga
 • Priprema naloga za samostalne preduzetnike
 • Pregled prometa i stanja na platnim karticama

Hal E-Bank/SMS

Namenjen je pravnim i fizičkim licima koje imaju potrebu za pravovremenim informacijama o stanju na transakcionom računu, uplatama itd... Zasniva se na GSM terminalu (SMS protokol)

Hal E-Bank/SMS omogućava :

 • Obaveštenja o promenama na računima
 • Informacije o stanju ili realizovanim transakcijama
 • Plaćanja na predefinisane račune

Hal E-Bank/Cash Management

Namenjen je preduzećima koja imaju više firmi ćerki u inostranstvu i žele da kroz jedan program upravljaju sredstvima na svim njihovim računima.

Hal E-Bank/ International Cash Management pravnom licu omogućava upravljanje računa sa istim rešenjem elektronske banke na računima u bankama u inostranstvu preko usluga domaće banke. Banka rešenjem International Cash Management pruža klijentima globalno poslovanje i dodatne usluge boljeg upravljanja sa sredstvima na svim svojim računima.