• kenburns1

Preuzimanje softvera Nexus Personal 

 
Ukoliko imate poteškoće prilikom instalacije softvera Nexus Personal, kliknite ovde.

Softver Nexus Personal je namenjen za upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji se nalaze na bezbednom medijumu (nosiocu sertifikata) – pametnoj kartici/USB ključu. Korisniku elektronskog sertifikata omogućava bezbedno korišćenje različitih funkcija, kao što su zamena ličnog identifikacionog broja (PIN koda), deblokada, elektronsko potpisivanje, kriptovanje i dekriptovanje podataka.

Kontakti