Pravila zaštite podataka o ličnosti

U Privrednom društvu Halcom a.d. brinemo o vašim ličnim podacima u skladu sa važećim zakonodavstvom i vašim izborom. Sa vašim podacima rukujemo u skladu sa zakonom, bezbedno i transparentno. Svesni smo naše odgovornosti u skladu sa poverenjem koje ste nam ukazali.
 
U cilju transparentnog predstavljanja bezbednosti i obrade vaših podataka objavljujemo:
 
Pravila zaštite podataka o ličnosti u kojima su objavljene sve ključne informacije u pogledu obrade podataka, naših obaveza i vaših prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZLP).
 
Prilog 1: OBRADA PODATAKA ZA USLUGE POVERENJA, TEHNIČKE PODRŠKE FUNKCIONISANJA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA, PLATNIH USLUGA I PODRŠKE KORISNICIMA gde precizno nabrajamo koje vrste podataka obrađujemo u koje svrhe i koja je namena obrade tih podataka.
 
 
Dokument vam je dostupan u svakom momentu na dole navedenom linku.

PROČITAJ VIŠE