Programski i mašinski zahtevi (preduslovi) za Corporate E-Bank

Referentni Broj Članka AA-00616 0.5 Ocena / 105 Glasova

Višekorisničku verziju, Hal E-Bank/Corporate, moguće je instalirati u lokalnoj mreži tako da svi Hal E-Bank korisnici koriste zajedničku bazu podataka, po principu klijent/server.

IBM DB2 zajedničku bazu podataka obično instaliramo na baznom serveru ili na posebnom računaru, koji ima ulogu servera. Na njemu je potrebno instalirati programski paket servera IBM DB2 baze podataka, a na radne stanice - korisnike, IBM DB2 klijenta.

Za rad sa HAL E-BANK / Corporate-om korisnik mora imati:
 • Bazni server za zajedničku (centralizovanu) bazu podataka,
 • Umrežene računare - RADNE STANICE i BAZNI SERVER,
 • Ispravno podešene parametre operativnog sistema,
 • Obezbeđenu komunikaciju i dovoljnu brzinu protoka podataka po traženim portovima između radnih stanica i baznog servera,
 • Čitače pametnih kartica i pametne kartice, koje su ovlašćene od strane banke,
 • Internet vezu.

1. Potrebni uslovi za BAZNI SERVER:

 • Najmanje 4 GB prostora na hard disku za instalaciju.
 • Za podatke koji se skladište potrebno je obezbediti dodatni prostor (za 5000 transakcija približno je potrebno 20Mb prostora, preporučuje se bar 30 GB slobodnog prostora na particiji).
 • Veličina memorije koja odgovara operativnom sistemu:
  • Minimum Windows 10: verzija PRO, 4 GB RAM-a.
 • Preporučena veličina memorije takođe zavisi od ostalih aplikacija koje se izvršavaju na baznom serveru. Glavni uslov je da bazni server ima na raspolaganju toliko memorije da ne koristi disk kao memoriju (Swap).
 • Lokalni administratorski nalozi - db2admin i ebank (kreiraju se prilikom instalacije IBM DB2 baze)
 • Podrška TCP/IP protokolu.
 • Statička IP adresa unutar lokalne mreže.
 • Ime računara mora da sadrži samo alfanumeričke znakove (brojke i slova).

Dodatno, pogledajte IBM DB2 dokumentaciju:


2. Potrebni uslovi za RADNU STANICU:

 • Najmanje 600 MB prostora na hard disku.
 • Veličina memorije koja odgovara operativnom sistemu:
  • Minimum Windows 8.1: preporučeno 4 GB RAM-a.
 • Podrška TCP/IP protokolu.
 • Ulazno/izlazni port, u zavisnosti od tipa priključka čitača pametnih kartica (u većini slučajeva USB).
 • Otvoren TCP port 3600, za komunikaciju sa e-bank serverom.
 • Halcom pametna kartica i čitač pametnih kartica ili Halcom USB ključ.

Dodatno, pogledajte IBM DB2 dokumentaciju:


3. Ostali uslovi i potrebna podešavanja (važe za radne stanice i bazni server):

 • Instalacija zahteva administratorska prava na Windows nalogu.
 • Postavljena vremenska zona na računarima (»Time Zone«): GMT+1.
 • Kodna stranica (»Regional Settings«) postavljena na Serbian Latin.
 • Isključiti antivirusne i firewall programe, kao i UAC tokom instalacije.
 • »Environment Variables« koje je potrebno dodati (tabela ispod):
  Variable name
  DB2COUNTRY DB2CODEPAGEDB2SOURCEPAGE
  Variable value
  381
  1250
  1250
 • Obezbediti nesmetanu komunikaciju i dovoljnu brzinu protoka podataka (ne preporučujemo korišćenje dial-up konekcije) po portu 50000 (i, eventualno 50001) između radnih stanica (DB2 klijenti) i baznog servera (na kom je instalirana IBM DB2 baza podataka).
 • Pristup do definisanog deljenog direktorijuma putem File explorer-a.

Oceni Članak