Politika, sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela

Referentni Broj Članka AA-00599 1.2 Ocena / 136 Glasova

Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 25.06.2021.

Opšta pravila rada pružaoca usluga od poverenja-CPS

Opšta pravila za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za pravna lica - CP PL

Opšta pravila za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička lica - CP FL


Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 18.01.2021.

Opšta pravila rada pružaoca usluga od poverenja-CPS

Opšta pravila za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za pravna lica - CP PL

Opšta pravila za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička lica - CP FL


Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 11.07.2019.

Izmena profila korisničkih sertifikata –dodavanje AR ID BROJA u CN

Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 01.07.2019.

SertifikatiHalcom BG CA

Root - Halcom BG Root CA
Intermediate za pravna lica - Halcom BG CA PL e-signature
Intermediate za fizička lica - Halcom BG CA FL e-signaturePolitika, sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate nakon 22.08.2017.

SertifikatiHalcom BG CA

Root - Halcom BG CA
Intermediate za pravna lica - Halcom BG CA PL 3
Intermediate za fizička lica - Halcom BG CA FL 3


Politika,sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate nakon 18.12.2015.

SertifikatiHalcom BG CA

Root -  Halcom BG CA
Intermediate za pravnalica - Halcom BG CA PL
Intermediate za fizičkalica -  Halcom BG CA FLPolitika i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate nakon 1.8.2014.


Politika i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate do 31.7.2014.


Oceni Članak