Kriptografija ( šifrovanje )

Referentni Broj Članka AA-00596 1.4 Ocena / 133 Glasova
Kriptografija se, kroz istoriju, bavila problemom kako preneti poruku uskom krugu ljudi. Kriptovanje ili šifrovanje je proces pretvaranja čitljivog teksta, u nečitljiv (šifrovani), koji je veoma teško ili čak nemoguće razumeti bez odgovarajućeg ključa. Dešifrovanje je proces pretvaranja nečitljivog teksta ponovo u formu za čitanje, uz pomoć ključa.

U modernom elektronskom poslovanju, kriptografija se koristi i za druge bezbednosne usluge (npr. sigurnost da se sadržaj originalnog dokumenta ne promeni na putu slanja), ne samo za bezbednost poverljivih podataka. Takođe se koristi u elektronskom potpisu ili vremenskom žigu, prilikom plaćanja elektronskim novcem, kao  i u mnogim drugim situacijama korišćenja Interneta.

Simetrična kriptografija

U početku se koristila samo simetrična kriptografija, koja je podrazumevala isti ključ za šifrovanje i dešifrovanje. Ovde se javljao problem sa upravljanjem ključevima: svaki korisnik koji je želeo da pročita vašu poruku, ključ mu se morao bezbedno dostaviti. Iz tog razloga, nastala je asimetrična kriptografija, koja je rešila ovaj problem.

Asimetrična kriptografija

Asimetrična kriptografija podrazumeva korišćenje dva ključa, javnog i privatnog. Ukoliko su podaci šifrovani jednim ključem, mogu se dešifrovati samo odgovarajućim ključem. Takav ključ nazivamo parom asimetričnih ključeva.

Asimetrična kriptografija je znatno sporija nego simetrična, zbog toga u praksi koristimo hibridni pristup. U slučaju elektronske pošte poruka je šifrovana korišćenjem slučajnog tajnog kluča, a zatim se tajni ključ šifruje korišćenjem javnog ključ primaoca elektronske pošte.
Sama upotreba asimetrične kriptografije u infrastrukturi javnih ključeva podrazumeva  integritet, poverljivost, neporecivost poruke i proveru identiteta pošiljaoca. Ako dešifrujemo poruku javnim ključem primaoca, samo je primalac može dešifrovati sa svojim privatnim ključem. U suprotnom, kada pošiljalac potpiše poruku privatnim ključem, primalac pomoću svog javnog ključa može da proveri da li je to zaista poruka potpisana od strane pošiljaoca i da li je u slanju, poruka ostala nepromenjena.

Oceni Članak