Šta je elektronski potpis ?

Referentni Broj Članka AA-00595 3.25 Ocena / 271 Glasova

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je potvrda autentičnosti potpisnika elektronskog dokumenta, odnosno da osigura integritet podataka i štiti od promene sadržaja e-dokumenata. Elektronski potpisi su zasnovani na asimetričnoj kriptografiji, što podrazumeva korišćenje dva ključa - privatni za potpisivanje i javni za overu potpisa.

Elektronski potpis je zapravo kao ostavljanje otiskaprsta, što znači da je uvek jedinstven - svaki dokument pripada samo jednom otisku prsta. Kada je dokument elektronski potpisan, unos podataka se konvertuje određenom funkcijom (hesh funkcijom), koja je jednaka ostavljanju otiska prsta na neki dokument. Kada takav dokument šifrujemo, privatnim ključem, dobićemo elektronski potpisan dokument.


Oceni Članak