Šta je elektronski sertifikat ?

Referentni Broj Članka AA-00593 0.15 Ocena / 99 Glasova

Elektronski sertifikat predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca sertifikata i javnog ključa. Sertifikat sadrži sve osnovne informacije o nosiocu i javnom ključu. Ukoliko sistem korišćenja nije zatvorenog tipa, elektronski sertifikati su javno dostupni i omogućavaju identifikaciju i verifikaciju identiteta potpisnika na osnovu njegovog javnog ključa.

Stepen odgovornosti i rizika u elektronskom poslovanju stranke mogu lako da reše uz pomoć elektronskog sertifikata.

Elektronski sertifikati su bazirani na jasno definisanim formalnim procesima identifikacije nosioca sertifikata. Mogućnost zloupotrebe je minimalna, jer predstavlja ubedljive dokaze o identitetu potpisnika. Identifikaciju može obaviti sertifikaciona agencija i u njihovo ime ovlašćeni registracioni servis.

Elektronski sertifikat je jednak ličnoj karti, u elektronskom poslovanju. Sertifikate izdaju različiti organi vlasti, ali ne nude svi istu bezbednost. Na taj način korisnici mogu da izaberu nivo bezbednosti koji im je potreban za njihov način poslovanja.


Brisanje sertifikata sa pametne kartice je moguće uraditi na različite načine, upotrebom različitih alata.
Jedan od njih je pretraživač Mozilla Firefox.
Pre nego što sami počnete sa podešavanjem sertifikata u navedenom pretraživaču, savetujemo vam da pozovete našu tehničku podršku koja će vas uputiti na koji način da to bezbedno i uspešno izvedete i izbegnete neželjeno brisanje sertifikata.

Napomena: Obrisani sertifikati se ne mogu ponovo dodati na pametnu karticu. Brisanje sertifikata ne podleže garanciji.

Oceni Članak