Princip rada i razmene e-faktura kroz Hal E-Bank

Referentni Broj Članka AA-00587 0.45 Ocena / 94 Glasova

E-fakture se iz informacionog sistema izdavaoca (ERP), putem e-banking kanala, prenose u e-banking rešenje primaoca (kupca). Primalac, bilo da je u pitanju pravno ili fizičko lice, dobija e-fakturu u svoje e-banking rešenje, što mu omogućava da samo jednim klikom prenese podatke iz e-fakture u platni nalog kojim vrši plaćanje. 

Izdavalac u svom informacionom sistemu (ERP) priprema fakturu u elektronskom obliku i uvozi je u svoje e-banking rešenje. Iz e-banking programa, baš kao i platne naloge, šalje fakturu svojoj banci putem e-banking kanala.

Banka izdavaoca prima e-fakturu. Na osnovu tekućeg računa primaoca i BIC koda, koji služe kao njegova adresa, banka izdavaoca, preko e-banking kanala, šalje e-fakturu odgovarajućoj banci korisnika. Za tu svrhu nije potrebno da izdavalac i primalac imaju otvorene račune u istoj banci. Banka može, na osnovu finansijskog ugovora sa izdavaocem, zajedno sa arhivistom da prosleđuje izdate e-fakutre u arhiv.

Banka primaoca prima e-fakturu. Na osnovu tekućeg računa primaoca i BIC koda banke, banka primaoca šalje dalje fakturu u e-banking rešenje primaoca. Primalac može da sklopi sa arhivistom poslovni ugovor o elektronskom arhiviranju prenetih e-faktura. Na taj način, slanjem e-faktura primaocu, banka istovremeno prosleđuje fakturu i u arhivu.

Primalac prima fakture u svoje e-banking rešenje. U slučaju da su primaoci pravna lica, oni imaju mogućnost uvoza e-faktura u svoje informacione sisteme (ERP) za potrebe računovodstvenih evidencija. Osim toga, na osnovu e-fakture primaoci mogu u e-banking rešenju samo jednim klikom da kreiraju platni nalog sa podacima iz fakture. Platni nalog se vraća istim putem izdavaocu e-fakture, koji zajedno sa prilivom dobija ispravne i odgovarajuće podatke o uplati (referenca).

Za uslugu e-faktura Halcom pruža bankama sveobuhvatnu tehničku pomoć, koja podrazumeva kanal razmene e-faktura putem e-banking rešenja i koja je u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tehnička pomoć se takođe pruža i izdavaocima i primaocima e-faktura.


Oceni Članak