E-fakture putem e-banke

Referentni Broj Članka AA-00586 0.15 Ocena / 66 Glasova

Halcomovo rešenje "Hal E-Invoices" za distribuciju e-faktura upotrebljava sigurne i bezbedne "e-banking" kanale. Iz tog razloga, za uspostavljanje razmene e-faktura nije potrebno ulagati u skupa i nestandardna rešenja, jer elektronska banka nudi jednostavno izdavanje, prijem i arhiviranje elektronskih računa.

Nadogradnja elektronske banke sa mogućnošću razmene e-faktura donosi prednosti za sve učesnike. U razmeni  elektronskih faktura učestvuju izdavaoci, primaoci i banke. Kada je primalac  fizičko lice, e-faktura se može platiti jednim klikom, čime se izbegava prekucavanje stavki na platni nalog. Primalac, koji je pravno lice, takođe može lako, pre plaćanja, da uveze fakturu u svoj informacioni sistem (ERP) i izvrši likvidaciju.

E-fakture omogućavaju izdavaocu optimizaciju troškova, poslovnih procesa i jednostavno zatvaranje izdatih računa. Banka, kao treći učesnik, uvođenjem e-faktura svojim klijentima obezbeđuje širi spektar usluga i na taj način povećava obim poslovanja i zadovoljstvo klijenata.


 • Upotreba postojećeg softvera i infrastrukture

  Standardni “e-banking” kanal čini pouzdanu i sigurnu vezu između banaka i preduzeća. Ovaj standardni kanal se takođe koristi i za slanje i primanje e-faktura. Koristeći postojeću tehnologiju, kompanije izbegavaju visoke troškove investiranja u novu infastrukturu i obuku ljudi, jer su već upoznati sa sistemom koji koriste svakodnevno. Sistem vam omogućava slanje e-faktura, bez obzira na to pri kojoj banci izdavalac i primalac imaju otvorene račune.

 • Bez ručnog unosa u sistem

  Primalac e-faktura više ne mora ručno da prekucava podatke sa fakture u informacioni sistem, čime se štedi vreme i smanjuje mogućnost greške. Većina primaoca koji koriste savremene informacione sisteme već imaju povezan ERP sa elektronskim bankarstvom, čime se izvoz podataka iz e-banke u informacioni sistem lako izvodi.

 • Priprema naloga za plaćanje jednim klikom

  Faktura, koja prethodi plaćanju, mora imati sve podatke za pripremu platnog naloga. Primalac može, jednim klikom, pripremiti platni nalog iz same e-fakture. Time se izbegava dugotrajan i nepouzdan unos podataka o plaćanju. Ovo važi, kako za poslovne korisnike, tako i za fizička lica koja svoje račune (mesečne) primaju u svoju E-banku.

 • Jednostavno zatvaranje izdatih faktura sa plaćanjem

  Kada primalac priprema platni nalog, podaci u nalogu i oni koje je dobio od izdavaoca e-faktura, su identični. Izdavalac računa zbog toga prima pravovremene povratne informacije o plaćanju, na osnovu čega lakše zatvara plaćanje izdatom fakturom.


Oceni Članak