Kako da platim e-fakturu kroz Hal E-Bank?

Referentni Broj Članka AA-00581 0 Ocena / 65 Glasova

Za sve primljene e-fakture, može se jednostavno kreirati platni nalog uz pomoć samo jednog klika.

  1. Izaberite račun poslovanja.
  2. Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).
  3. Kliknite na opciju Pregled -> E-fakture.
  4. Izaberite E-fakturu za koju želite da kreirate platni nalog.
  5. Kliknite na opciju Otvori.
  6. Otvara se prozor koverte E-fakture. Da biste kreirali platni nalog, kliknite na dugme Kreiraj platni nalog.
  7. Otvara se obaveštenje o uspešno kreiranom platnom nalogu, njegovoj lokaciji (Priprema -> Nalozi) i računu.

Ako je datum dospeća e-fakture istekao, ili nije ispravan ili je neradni dan, nalog za plaćanje se kreira sa trenutnim datumom valute ili na prvi radni dan, sa upozorenjem i mogućnošću ispravke datuma valute. Da biste nastavili proces, izaberite vrstu poslovanja (Domaći platni promet), otvorite Priprema -> Nalozi i nastavite sa slanjem naoga po uputstvima za " Plaćanje".


Oceni Članak