Izvoz e-fakture iz Hal E-Bank u XML

Referentni Broj Članka AA-00579 0 Ocena / 77 Glasova

E-fakture se izvoze u XML datoteci, koja se zatim može uvoziti u druge programe. Svaka E-faktura se sastoji od koverte i priloga. Prilikom izvoza, izvozi se jedan XML dokument koji predstavlja kovertu i odvojene pojedinačne priloge. Ako izvozite kovertu E-fakture koristeći eSlog (XML datoteka sa E-računom), tada ćete dobiti dve odvojene XML datoteke. Prvi koverat biće u formi pripremljenoj od strane izdavaoca, a druga koverta će biti eSlog.

  1. Izaberite račun poslovanja.
  2. Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).
  3. Kliknite na opciju Pregled -> E-fakture
  4. Izaberite E-fakturu koju želite da izvezete.
  5. Kliknite na opciju Izvoz.
  6. U Polju “File name” unesite naziv pod kojim želite da sačuvate E-fakuru, a zatim kliknite na dugme Save.


Oceni Članak