Featured

Šta su e-fakture?

Referentni Broj Članka AA-00575 0.15 Ocena / 80 Glasova

Postoji veliki broj različitih definicija e-faktura, ali ako pokušamo da ih definišemo u jednoj rečenici, onda su to fakture/računi koji se IZDAJU, PRIMAJU i OBRAĐUJU isključivo elektronskim putem. Drugim rečima, one predstavljaju razmenu računa (faktura) i propratnih informacija od preduzeća do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu, uglavnom internet.

Standard koji se koristi za e-fakture je ISO 20022 Standard. Pomoću ovog standarda možete slati bilo koji dokument, bilo to knjižna odobrenja, otpremnice, brošure, katalozi... Poslati prilozi mogu biti u bilo kom formatu.

Sa E-fakturama možete raditi na 2 načina:Oceni Članak