Želim nadograditi Personal E-Bank na Corporate E-Bank

Referentni Broj Članka AA-00574 0.75 Ocena / 100 Glasova

Hal E-Bank/Corporate

Namenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2. Do te baze imaju pristup sva radna mesta tako da svi imaju pristup do istih podataka ali do različitog nivoa koji je određen ovlašćenjima na pametnoj kartici.


PREDNOSTI KORIŠĆENJA HAL E-BANK/CORPORATE: 
  • korisnici sa više klijentskih računara vide zajedničke podatke o platnom prometu
  • deljenje ovlašćenja na pripremu, potpisivanje i slanje
  • zajednički Imenik poslovnih partnera i njihovih računa
  • zajednička Priprema, Slanje, Pregled i Arhiva
  • održavanje baze podataka se radi samo na jednom mestu
  • dostupna cena


Oceni Članak