Razlika između Personal E-Bank i Corporate E-Bank

Referentni Broj Članka AA-00573 0.25 Ocena / 106 Glasova

Hal E-Bank/Personal

Namenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mesto za rad sa elektronskom bankom.

Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlašćenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal,ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednome PC-u.

Svaka ovlašćena zaposlena osoba se prilikom otvaranja programa prijavljuje u sistem pomoću svoje personalizovane pametne kartice. Na osnovu ovlašćenja, dodeljenih od strane preduzeća za određeni račun vlasnik pametne kartice dobija dozvolu za rad samo sa onim funkcijama, za koje je ovlašćen.

Povezivanje sa bankom vrši se prema izboru: preko interneta, pozivne linije ili iznajmljene linije.

Osvežavanje programa vrši se preko interneta (download).

Glavne funkcije rešenja:
Korisnik može, na svim računima za koje je ovlašćen, da:

 • pregleda stanje na računima i vrši transakcije
 • priprema, autorizuje i šalje platne naloge (pojedinačno ili u paketu) u elektronsku banku
 • priprema plaćanja u domaćem prometu, u platnom prometu sa inostranstvom, prima i šalje e-fakture
 • priprema platne naloge sa valutom u budućnosti
 • opoziva platne naloge i šalje reklamacije u banku
 • dostupa do imenika komitenata i banaka
 • pregleda platne naloge i dostupa do arhive poslatih platnih naloga
 • štampa sve ili pojedinačan platni nalog
 • šalje i prima poruke sa svojom bankom 

 

Hal E-Bank/Corporate

Namenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2. Do te baze imaju pristup sva radna mesta tako da svi imaju pristup do istih podataka ali do različitog nivoa koji je određen ovlašćenjima na pametnoj kartici.


PREDNOSTI KORIŠĆENJA HAL E-BANK/CORPORATE:
 • korisnici sa više klijentskih računara vide zajedničke podatke o platnom prometu
 • deljenje ovlašćenja na pripremu, potpisivanje i slanje
 • zajednički Imenik poslovnih partnera i njihovih računa
 • zajednička Priprema, Slanje, Pregled i Arhiva
 • održavanje baze podatak se radi samo na jednom mestu
 • dostupna cena  Oceni Članak