Featured

Šta da radim sa nalozima koji stoje u mapi Slanje i nisu poslati ?

Referentni Broj Članka AA-00562 0.3 Ocena / 149 Glasova
Kada u toku slanja naloga ka e-banci dođe do prekida u komunikaciji sa serverom e-banke, nalozi ostaju u mapi Slanje i obojeni su sivom bojom.

Kada kliknete na mapu Slanje, pojavljuje se poruka: U mapi Slanje postoje poslati dokumenti bez potvrde o prijemu od strane banke ...
Te naloge možete 1. ponovo poslati ili 2. obrisati.

Pre svega, MORATE PROVERITI SA VAŠOM BANKOM DA LI JE TAJ NALOG VAŠA BANKA PRIMILA U OBRADU.

1. UKOLIKO BANKA NIJE PRIMILA NALOG, možete ga ponovo poslati:


Korak 1
Označite nalog.
Kliknite na opciju Pošalji.

Korak 2
Otvoriće se prozor sa pitanjem: Da li zaista želite da pošaljete odabrani broj dokumenata?.
Kliknite na dugme Yes.

Korak 3
Otvoriće se prozor za unos PIN koda.
Unesite PIN kod.
Kliknite na dugme U redu.

Korak 4
Otvoriće se prozor sa informacijama o povezivanju sa serverom e-banke.
Pogledajte Broj poslatih dokumenata, kako biste potvrdili da su nalozi poslati.
Kliknite na dugme Zatvori.

2. UKOLIKO JE BANKA PRIMILA NALOG, možete ga obrisati iz mape "Slanje":


Korak 1
Označite nalog.
Kliknite na opciju Briši.
Otvoriće se prozor sa pitanjem: Da li ste sigurni da želite izbrisati odabrani broj dokumenata ?
Kliknite na dugme Yes.

Korak 2
Nalog je prešao u Arhivu i neće biti ponovo poslat.
Kliknite na mapu Arhiva, pa Nalozi.
Status naloga je sada BEZ POTVRDE.


Oceni Članak