Naručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za pravna lica

Referentni Broj Članka AA-00549 1.9 Ocena / 356 Glasova

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, velika, srednja i mala preduzeća su u obavezi da Agenciji za privredne registre, do 31.marta 2015., dostave izveštaje za statističke i druge potrebe, za 2014. godinu. Izveštaje je potrebno poslati u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i može ih podneti samo zakonski zastupnik pravnog lica.Ukoliko još uvek niste obezbedili Vaš elektronski sertifikat, to možete učiniti u Vašoj banci ili direktno kod nas u Sertifikacionom telu Halcom BG CA. Ako se odlučite da Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat naručite direktno kod nas, to možete učiniti u tri jednostavna koraka:

 • KORAK 1:  Popunite dokumentaciju za naručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na pametnoj kartici JEDNA ZA SVE

  • Popunite generalnu narudžbenicu:
  • Za svako lice za koje naručujete sertifikat popunite zahtev za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata:
  • Za svako lice za koje naručujete kvalifikovani elektronski sertifikat obezbedite kopiju ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta)
  • Fotokopija OP obrasca zakonskog zastupnika
  • Fotokopija odluke o upisu u odgovarajući registar (osim ako je pravno lice registrovano kod Agencije za privredne registre i omogućen je pristup podacima na internet stranici agencije).

 • KORAK 2: Predajte dokumentaciju

  Dokumentaciju neophodnu za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata dostavljate na našu adresu: Halcom a.d., Beogradska 39, 11000 Beograd.Predračun ćete dobiti na e-mail adresu koju ste naveli u CA1 Q obrascu, kada dostavite (lično ili poštanskom pošiljkom) potpunu dokumentaciju (koja je navedena u prethodnom koraku). Molimo vas da proverite neželjenu poštu (junk e-mail), jer se može desiti da vam se e-mail sa predračunom nalazi tamo. Ukoliko Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat nabavljate preko neke od poslovnih banaka koja je u mreži Registracionih tela, dokumentaciju predajete u banci.
 • KORAK 3: Preuzmite kvalifikovani elektronski sertifikat

  Nakon podnete dokumentacije i izmirenog računa koji vam šaljemo po dostavljanju dokumentacije, vaš kvalifikovani elektronski sertifikat će biti izrađen. Nakon izrade, sertifikat će vam uručiti ovlašćeni kurir kurirske službe City Express, na adresu koju ste naveli u CA1 Q obrascu. Sertifikat možete preuzeti i lično u prostorijama Halcoma: Beograd, Beogradska 39, 3. sprat (interfon CA) svakog radnog dana (pon-pet) od 8:30 do 16:30h. Uručenje sertifikata moguće je isključivo LIČNO VLASNIKU SERTIKATA, uz obaveznu identifikaciju ličnim identifikacionim dokumentom. U slučaju da vlasnik sertifikata ne bude prisutan prilikom preuzimanja, sertifikat neće biti isporučen. Prilikom preuzimanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata dobijate:
  • Kvalifikovani elektronski sertifikat 
  • Kovertu sa PIN KOD-om
  • Uputstvo za aktivaciju i instalaciju
  • Originalni račun

CA1 Q.pdf 0.2 Mb Download
CA2 Q.pdf 0.2 Mb Download

Oceni Članak