Featured

Izvoz sertifikata

Referentni Broj Članka AA-00540 4.35 Ocena / 1734 Glasova

Kako biste izvezli sertifikat, preuzmite program za Izvoz Sertifikata OVDE i ispratite sledeće korake:

Korak 1:

Stavite Vašu pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar.


Korak 2:

Pokrenite program IzvozSertifikata.exe, najčešće se preuzima u 'Downloads' direktorijum.Korak 3:

Otvoriće se dokument Izjava o istinitosti sadržaja elektronskog sertifikata.Korak 4:
Dokument je potrebno da:

  • odštampate,
  • potpišete,
  • overite pečatom,
  • dostavite banci.


Oceni Članak