Saveti za bezbednu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Referentni Broj Članka AA-00533 2.35 Ocena / 176 Glasova

Stepen bezbednosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medijuma na kom vlasnik digitalnog sertifikata poseduje privatni ključ. Trenutno najveću bezbednost obezbeđuju pametne kartice / USB ključevi čija je glavna prednost ta što privatni ključ nikada ne napušta karticu / USB ključ, već se šifriranje i digitalno potpisivanje odvija na samoj kartici.

Efikasnost bezbednosti podataka i transakcija kod upotrebe elektronskog sertifikata Halcom CA za pristup elektronskoj banci ili drugim aplikacijama zavisi, pre svega, od vašeg odnosa i poštovanja sledećih preporuka bezbednosne upotrebe:

 • Pametnu karticu / USB ključ za pristup do elektronske banke stavite u računar / čitač samo tada kada upotrebljavate elektronsku banku (prilikom pristupa programu, kada šaljete naloge za plaćanje u banku ili preuzimate promet, stanja...).

 • Uvek proverite da li je to originalni program ili prava web lokacija za elektronsko bankarstvo, pre upotrebe. Na neproverenim web lokacijama ne koristite pametnu karticu/ USB ključ i ne unosite lozinke i pin kodove.

 • Po završetku korišćenja elektronske banke program zatvorite, izvadite pametnu karticu / USB ključ iz računara i odložite na sigurno mesto.

 • Računar, na kom radite sa elektronskom bankom, isključite ako ga ne upotrebljavate (van radnog vremena, u vreme odmora…).

 • PIN kod za pristup elektronskoj banci treba da zna samo korisnik pametne kartice / USB ključa.

 • Pametnu karticu / USB ključ i PIN kod nikad ne čuvajte zajedno.

 • Poželjno je da korisnik pametne kartice / USB ključa menja PIN kod jednom mesečno.

Dodatna opšta upozorenja korisnicima elektronske banke:

 • Koristite dovoljno duge i složene lozinke koje nije lako pogoditi (lozinke bi trebalo da budu najmanje 8, a preporučuje se 15 znakova; sadrže velika i mala slova, brojeve, interpunkcije i razmake). Nikada ne koristite iste lozinke za e-banku ie-poštu. Takođe, nikad više ne koristite lozinku ili e-poštu za manje sigurne web lokacije (web mreže, druge web lokacije).

 • Banke ne upotrebljavaju elektronsku poštu (e-mail) za slanje zahteva za promenu lozinke i slično. Banke, takvu vrstu obaveštenja, korisnicima šalju kroz elektronsku banku, putem kanala za obaveštavanje.

 • Pobrinite se da su na vašem računaru instalirana poslednja bezbednosna ažuriranja sistema (updates), kao i antivirusni program.

 • Ne otvarajte elektronsku poštu ili priloge od nepoznatih pošiljalaca. Ne instalirajte programe iz nepoznatih (neproverenih) izvora.

 • Ne instalirajte programe iz nepoznatih (neproverenih) izvora.Izbegavajte da kliknete ili potvrdite („OK“, „Dozvoli“, „Slažem se“, „I allow“,„I agree“) u oglasima sa natpisima i prozorima.

 • Pazite na besplatne ponude. Budite vrlo oprezni kada koristite prenosne USB memorije.

Među mnogim proizvođačima antivirusa neki su navedeni po abecednom redu:

 • F-Secure

 • McAfee

 • Norton

 • NOD32

 • Panda

 • Sophos

 • TrendMicro

Većina ovih proizvoda prodaje se u prodavnicama računarske opreme.

Dodatne informacije o pojedinim proizvođačima i njihovim proizvodima, kao i osnovna načela računarske sigurnosti i zaštitnih sredstava kao i antivirusne zaštite mogu se naći na njihovim veb stranicama, gde su dostupne i najnovije informacije u ovom polju.Većina proizvođača nudi i besplatne probne (demo) verzije, koje su vremenski ograničene, a neke funkcionalnosti ograničene. Savršeni su samo za kupljene proizvode!

Dodatne informacije su takođe dostupne na Microsoft web stranicama i različitim računarskim časopisima http://www.virusbtn.com/ , http://www.infoworld.com/ , http://techrepublic.com , u kojima se govori o antivirus programima i merama bezbednosti.


Brisanje sertifikata sa pametne kartice je moguće uraditi na različite načine, upotrebom različitih alata.
Jedan od njih je pretraživač Mozilla Firefox.
Pre nego što sami počnete sa podešavanjem sertifikata u navedenom pretraživaču, savetujemo vam da pozovete našu tehničku podršku koja će vas uputiti na koji način da to bezbedno i uspešno izvedete i izbegnete neželjeno brisanje sertifikata.

Napomena: Obrisani sertifikati se ne mogu ponovo dodati na pametnu karticu. Brisanje sertifikata ne podleže garanciji.

Oceni Članak