Featured

Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Referentni Broj Članka AA-00525 0.85 Ocena / 87 Glasova


Kada menjate računar ili reinstalirate Windows, a želite da sačuvate podatke iz Imenika korisnikaArhive naloga, izvoda i prometa ispratite sledeće korake.


Korak 1:

Na novom računaru je prvo potrebno instalirati aplikaciju i pokrenuti je do unosa PIN koda. Nakon toga pređite na računar sa kojeg želite da prebacite podatke.


Korak 2:
Kada pređete na drugi računar zatvorite Hal E-Bank aplikaciju ukoliko je otvorena.

Korak 3:

Pozicionirajte se na lokaciju gde je instaliran Personal E-Bank (najčešće se nalazi na putanji C:\Program Files (x86)\Halcom\Personal E-Bank ili C:\Halcom\Personal E-Bank).Korak 4:

Pronađite datoteke .ebankAuthentication.dat, PERSONALEBANK.accdb i Eimenik.accdb i sačuvajte ih u poseban folder. Ukoliko na pomenutoj lokaciji postoji datoteka Auditlog.accdb, sačuvajte i nju.Korak 5:
Folder gde su sačuvane datoteke putem mreže ili USB prebacite na novi računar.

Korak 6:
Na novom računaru zatvorite Hal E-Bank aplikacjiu ukoliko je otvorena i pozicionirajte se na lokaciju gde je instaliran program (C:\Halcom\Personal E-Bank) i datoteke koje ste prethodno prebacili postavite u taj folder.

Korak 7:

Na kontrolno pitanje izaberite opciju Replace the files in the destination.Korak 8:

U istom folderu pronađite i dvoklikom pokrenite AddressBookUpdt.exe (nakon pokretanja ne otvaraju se dodatni prozori).


Korak 9:

Ovim su svi podaci uspešno prebačeni na novi računar i možete pokrenuti aplikaciju.


Oceni Članak