Featured

Deblokada elektronskog sertifikata

Referentni Broj Članka AA-00524 0.5 Ocena / 135 Glasova

Sertifikat možete deblokirati isključivo pomoću PUK koda, kako biste uspešno izvršili deblokadu ispratite korake ispod.
Napomena: Ukoliko ne možete da pronađete PUK kod, nekvalifikovane sertifikate nije moguće deblokirati dok je kvalifikovane sertifikate moguće deblokirati u Halkomovim prostorijama.


Korak 1:
Pronađite kovertu sa PIN i PUK kodom koju ste dobili sa karticom.

Korak 2:
Proverite da li se broj kartice iz koverte slaže sa brojem kartice koju pokušavate da odblokirate.

Korak 3:
Otvorite program Nexus Personal dvoklikom miša na ikonicu, koja se nalazi u donjem, desnom uglu radne površine, odnosno Desktop-a (kod sata i datuma).

Korak 4:
Otvara se prozor Nexus Personal. Označite Electronic ID ikonicu (1) u belom delu prozora. Kliknite na ikonicu PIN (2) koja se nalazi odmah iznad.

Korak 5:
Otvara se početni prozor za upravljanje PIN kodom. Kliknite na dugme Next.

Korak 6:
Odaberite donju opciju, Unblock PIN (1). Kliknite na dugme Next (2).

Korak 7:
U prvo polje (1) unesite PUK kod sa koverte (iz koraka 1). U druga dva polja (1) unesite PIN kod koji ćete ubuduće koristiti za tu karticu. Kliknite na dugme Next.
Budite oprezni prilikom unosa PUK koda, jer će nakon 3 neuspešna unosa kartica postati neupotrebljiva!!!

Korak 8:
Ukoliko ste uneli ispravne podatke, dobićete obaveštenje: "You have successsfully unblocked PIN1 on Electronic ID". Kliknite na dugme Finish. Na ovaj način ćete uspešno otključati zaključani elektronski sertifikat.


Oceni Članak