Udaljena pomoć

Referentni Broj Članka AA-01543 2.5 Ocena / 2 Glasova

Udaljena pomoć omogućava da se zaposleni u Halcomu poveže na računar klijenta i tako pomogne da se reši problem.

Team Viewer možete preuzeti ovde. Više informacija o udaljenoj pomoći možete dobiti pozivom na broj +381 11 30 32 432.

 

IZJAVA O SIGURNOSTI PODATAKA

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Generalnom regulativom o zaštiti podataka (GDPR), Halcom a.d. se obavezuje na zaštitu podataka koje dobije prilikom pružanja udaljene pomoći na klijentskom računaru. Za  pružanje sigurne, user-friendly i korisne tehničke i korisničke podrške u elektronskom bankarstvu skupljamo i čuvamo sledeće informacije:

  • Kontakt podatke (npr. ime i prezime, preduzeće, telefonski broj, e-mail adresa);
  • Podatke vezane za podršku i održavanje (prijava greške ili zahtev, opis greške ili pitanja, podaci o korišćenoj programskoj opremi, opis mere i komunikacija, slike i podaci sa ekrana, primer fajlova sa greškama);
  • Dokumente i komunikaciju vezanu za podršku ili održavanje (prijava greške, narudžbenice, poruke, datoteke s greškama, slike ekrana, itd.).

Halcom koristi podatke klijenata koji su dobijeni prilikom udaljene pomoći isključivo za pružanje dodatne podrške svojih programskih rešenja i ni pod kojim uslovima i okolnostima nije odgovoran za bilo koju štetu zbog izgubljenih podataka i informacija, nastalu kao posljedica izvršavanja dodatne podrške.

Klijent je dužan da se pobrine za zaštitu podataka zatvaranjem svih prozora i dokumenata koji sadrže lične i/ili osetljive podatke pre nego što kontaktira savetnika za udaljenu pomoć.

Slažem se sa izjavom o sigurnosti podataka i slažem se da Halcom a.d. u skladu sa odredbama Pravila o zaštiti podataka (link iznad) u svrhu pružanja tehničke podrške u korišćenju elektronskog bankarstva prikuplja i čuva moje kontakt informacije, servisne podatke i snimke ekrana krana u skladu sa zakonskim rokom za to.

Potrebno je da se slažete sa izjavom o sigurnosti podataka


Oceni Članak