Kako da proverim da li je sertifikat uspešno obnovljen? (Online obnova)

Referentni Broj Članka AA-01542 0 Ocena / 3 Glasova


Ukoliko ste završili proces preuzimanja obnovljenog sertifikata, u programu Nexus Personal možete da proverite da li je proces uspešno završen.
Korak 1:

Pronađite ikonicu Nexus Personal (donji desni ugao, pored sata) i pokrenite je levim dvoklikom.


Korak 2:

Otvoriće se prozor Nexus Personal, levim dvoklikom otvorite Electronic ID.


Korak 3:

U polju Certificates pogledajte da li imate obnovljene sertifikate, označeni su sa brojem 2.

 Ukoliko imate stavku Digital Signature 2, uspešno ste obnovili sertifikat.


Korak 4:

Ukoliko ne vidite obnovljeni sertifikat, a upešno ste završili preuzimanje sertifikata, osvežite aplikaciju klikom na Token > Refresh.

Nakon toga ponovo proverite da li je vidljiv obnovljeni sertifkat.


Oceni Članak