NADOGRADNJA/AŽURIRANJE CORPORATE E-BANK APLIKACIJE

Referentni Broj Članka AA-01538 1.05 Ocena / 19 Glasova

Aplikaciju Hal E-Bank/Corporate možete nadograditi na sledeći način: 

1.    Zatvorite Corporate E-Bank aplikaciju

2.    Preuzmite datoteku Corporate.exe sa linka CORPORATE (dostupno od 01.04.2021.)

3.    Otvorite lokaciju gde ste preuzeli datoteku, zatim kliknite desnim klikom na datoteku Corporate.exe i izaberite opciju Properties/Unblock/OK
(ukoliko ne vidite opciju Unblock, nastavite sa sledećim korakom)

4.    Pokrenite instalaciju kao administrator - desni klik/Run as administrator. Kliknite Yes i sačekajte da se učita instalacija

6.    Kliknite Next

7.    Kliknite Yes

8.    Označite Upgrade i kliknite Next

10.  Zatim opet Next (program će početi da se instalira)

11.  Kliknite Finish

12.  Na lokaciji C:\Halcom\Corporate E-Bank ili C:\Program Files (x86)\Halcom\Corporate E-Bank pronađite fajl AddressBookUpdt.exe i pokrenite ga dvoklikom (nakon pokretanja se neće otvoriti dodatni prozori)

Nakon 2-3 minuta možete pokrenuti Corporate E-Bank

 

Napomena:

Neophodno je da sve radne jedinice koriste istu verziju Corporate E-Bank aplikacije.

Možete iskoristiti gornje uputstvo za nadogradnju na svakoj radnoj jedinici ili ispratiti sledeće korake: 

  • Folder Corporate E-Bank sa računara gde je urađena nadogradnja iskopirati na USB memoriju ili na lokaciju na mreži koja je dostupna svim radnim jedinicama
  • Na računaru na kojem nije urađena nadogradnja treba pronaći folder u kojem nalazi Hal E-Bank Corporate aplikacija - C:\Halcom\ ili C:\Program Files (x86)\Halcom\
  • Postojeći Corporate E-Bank folder je neophodno preimenovati u Corporate E-BankOLD2021
  • Kopirani folder sa USB-a ili mrežne lokacije sa nazivom Corporate E-Bank je neophodno nalepiti pored foldera Corporate E-BankOLD2021
  • Pokrenuti Corporate E-Bank aplikaciju na isti način kao i ranije i proveriti njen rad

 

Na kraju, potrebno je da kodnu stranu (administrativni region) podesite na Serbian (Latin, Serbia):Control Panel – Clock and Region – Region – Administrative –Serbian (Latin, Serbia). Napomena: NEčekirati opciju Beta: Use Unicode for Worldwide Language Support.Oceni Članak