Kako i gde mogu da naručim Halcom One?

Referentni Broj Članka AA-01530 0 Ocena / 2 Glasova


Popunite narudžbenicu preko Halcom One portala, na sledećem linku.

Ispunjen obrazac možete dostaviti našoj prijavnoj službi.

Za kreiranje e-identiteta i kvalifikovanog elektronskog sertifikata u cloud-u, korisnik prvo mora biti zakonski identifikovan. Kvalifikovani pružalac usluga od poverenja može da verifikuje preko treće strane u skladu sa nacionalnim zakonom:

fizičkim prisustvom fizičkog lica, ili

na daljinu, putem sredstava za elektronsku identifikaciju, ili 

potvrdom o kvalifikovanom elektronskom potpisu, ili 

putem drugih načina identifikacije koji su prepoznati na nacionalnom nivou i pružaju istu pouzdanost kao i fizičko prisustvo.

Za dobijanje elektronskog sertifikata potrebno je podneti prijavu i obrazac za naručivanje. Oba dokumenta su dostupna na našoj veb stranici (www.halcomone.rs) ili u sedištu pružaoca usluga od poverenja Halcom BG CA, Beogradska 39, Beograd (u budućnosti i u drugim službama za registraciju).


Oceni Članak