Online obnova sertifikata za fizičko lice

Referentni Broj Članka AA-01523 0 Ocena / 8 Glasova


U slučaju greške ''Potpisivanje je neuspešno'' pogledajte sledeće uputstvo OVDE


Ako vam sertifikat nije prepoznatu u pretraživaču Mozilla Firefox pogledajte sledeće uputstvo OVDE


Uputstvo:
Korak 1:

Povežite vaš kvalifikovani elektronski sertifikat sa računarom. Idite na link OBNOVA.
Ukoliko imate odgovarajuću verziju Nexus Personala, idite na dugme POČETAK.


Korak 2:

Proverite prikazane podatke. Unesite podatke koje nedostaju. 
Nakon unosa pritisnite dugme NASTAVITE.


Korak 3:

Unesite ličnu email adresu. Nakon unosa pritisnite dugme NASTAVITE.



Korak 4:

Potrebno je uneti email adresu, na koju će vam stići predračun. Takođe možete uneti podatke o Pravnom licu, ukoliko želite da predračun glasi na Pravno lice.
Nakon unosa pritisnite dugme NASTAVITE.


Korak 5:

Potrebno je dodati u prilog kopiju identifikacionog dokumenta. 
Nakon unosa pritisnite dugme NASTAVITE.


Korak 6:

Potrebno je proveriti ispravnost prikazanih podataka. 
Nakon provere pritisnite dugme NASTAVITE.


Korak 7:

Potrebno je proveriti podatke u vašem elektronskom obrascu. 
Nakon provere pritisnite dugme POTPIŠI.


Korak 8:

U ovom koraku otvoriće vam se prozor za unos Vašeg PIN koda. 
Nakon unosa PIN koda pritisnite dugme SIGN idugme POTPIŠI.


Korak 9:

Nakon unosa vašeg PIN koda dobićete poruku da ste uspešno potpisali dokument. 
Pritisnite dugme OK.


Korak 10:

Potrebno je na isti način potpisati Saglasnost za obradu podataka o ličnosti. 
Pritisnite dugme POTPIŠI.


Korak 11:

U ovom koraku otvoriće vam se prozor za unos Vašeg PIN koda. 
Nakon unosa PIN koda pritisnite dugme SIGN idugme POTPIŠI.


Korak 12:

Nakon unosa vašeg PIN koda dobićete poruku da ste uspešno potpisali dokument. 
Pritisnite dugme OK.


Korak 13:

Za potvrdu vašeg zahteva pritisnite dugme POŠALJI.



Korak 14:

U ovom koraku otvoriće vam se prozor za unos vašeg PIN koda. 
Nakon unosa PIN koda pritisnite dugme SIGN i dugme POTPIŠI.


Korak 15:

Uspešno ste podneli zahtev. Na vašu email adresu su vam poslati potpisani zahtevi i predračun.
Fakturu možete preuzeti i na dugme PREUZMI FAKTURU.





Oceni Članak