Featured

Podešavanje sertifikata za APR (potpisivanje završnih računa)

Referentni Broj Članka AA-01510 0.2 Ocena / 54 Glasova


Kako bi Vaš računar mogao uspešno očitati sertifikat, potrebno je da instalirate/ažurirate program Nexus Personal, koji služi za čitanje Halkomovih sertifikata. Najnoviju verziju programa Nexus Personal možete preuzeti OVDE.

Ukoliko Vam se nakon instalacije/ažuriranja, u belom polju Nexus Personal programa prikazuje Title Missing potrebno je da proverite i ažurirate drajvere za Vaš čitač ili USB ključ (ukoliko je datum drajvera stariji od 2016. godine).

Ukoliko Vam je potrebna pomoć za aktivaciju novog Halkomovog sertifikata, pogledajte uputstvo

Za rad kvalifikovanih sertifikata sa portalom i drugim servisima Agencije za privredne registre potrebno je da imate najnoviju verziju aplikacije Nexu APR.

U slučaju da je verzija aplikacije Nexu APR koju imate na Vašem računaru niža od verzije 1.21 potrebno je da je ažurirate. 
Najnoviju verziju možete preuzeti sa linka ispod, gde možete pronaći i APR-ovo uputstvo za elektronsko potpisivanje

  • Nexu APR
  • Za dodatne informacije i podršku u radu sa portalom APR-a i aplikacijom Nexu APR možete kontaktitrati njihovu podršku:

  • 011 20 20 293
  • sd@apr.gov.rs


  • Oceni Članak