Featured

Da li kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane Sertifikacionog tela Halcom BG CA sadrži JMBG?

Referentni Broj Članka AA-01243 0 Ocena / 94 Glasova

U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima Halcom BG CA izdaje kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis.

U skladu sa važećim zakonskim propisima izdaju se sertifikati sa i bez JMBG broja u zavisnosti od odabira budućeg vlasnika, prilikom popunjavanja obrazaca. Sertifikati koji se izdaju bez JMBG sadrže broj ličnog dokumenta (broj lične karte za državljane Srbije ili broj pasoša za strane državljane).

Sertifikati koji ne sadrže JMBG nisu pogodni za rad na pojedinim državnim portalima.

Svi profili sertifikata su pogodni za rad sa elektronskom bankom.


Oceni Članak