Dodavanje novog računa u Hal E-Bank / dodavanje nove banke : Halcom RS

Dodavanje novog računa u Hal E-Bank / dodavanje nove banke

AA-00609

Ukoliko želite da dodate novi račun u Hal E-Bank, potrebno je da:
  • u vašoj banci podnesete zahtev za dodavanje računa kroz Hal E-Bank i definišete ovlašćenja za taj račun,
  • banci dostavite Izvoz sertifikata.
Kada banka završi administraciju, obavestiće vas o tome i tada ćete moći da dodate vaš račun kroz Hal E-Bank.
Da biste dodali novi račun, potrebno je da uradite sledeće:

Korak 1:
U gornjem delu programa Hal E-Bank, kliknite na račun (1).
Otvoriće se padajući meni sa spiskom računa.
Kliknite na opciju Dodaj račun (2).

Korak 2:
Otvoriće se prozor sa izborom banke.
Označite banku u kojoj imate račun, a koji želite da dodate u Hal E-Bank (1).
Kliknite na dugme Poveži se (2).

Korak 3:
Otvoriće se prozor za unos PiN koda.
Unesite PIN kod (1).
Kliknite na dugme U redu (2).
Na ovaj način ćete dodati novi račun u Hal E-Bank.

Greška:
Ukoliko se prikaže greška Podatke o korisniku nije moguće obnoviti, nastavak nije moguć (A), sledeće stavke treba da proverite: