Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka ) : Halcom RS

Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka )

AA-00604

Pored tehničke pomoći, klijentima nudimo usluge instalacija Corporate E-Bank i B2B E-Bank, kao i obuke na terenu. Instalacije i obuke vrše zaposleni u Halcom a.d. Beograd.