CRL Liste opozvanih sertifikata : Halcom RS

CRL Liste opozvanih sertifikata

AA-00598

Na osnovu uredno popunjene prijave za opoziv elektronskog sertifikata, Halcom CA će opozvati sertifikat najkasnije u roku od četiri sata.  Sertifikat će, u imeniku, biti označen kao opozvan i dodat u listu opozvanih sertifikata.


Spisak opozvanih sertifikata (CRL), elektronski potpisanih od strane Halcom BG CA:


Spisak opozvanih sertifikata (CRL), elektronski potpisanih od strane Halcom BG CA za sertifikate izdate nakon 01.07.2019.:


Više o opozivu sertifikata možete pročitati OVDE.