Prijava/odjava za primanje e-faktura kroz Hal E-Bank : Halcom RS

Prijava/odjava za primanje e-faktura kroz Hal E-Bank

AA-00585

Hal E-Bank omogućava potencijalnim primaocima E-faktura pregled postojećih E-prijava i odjava za E-fakture. U isto vreme omogućava prijavu i odjavu za E-fakture od izdavača.

 1. Izaberite račun poslovanja.
 2. Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).
 3. Kliknite na opciju Prijava za E-fakture.
 4. Kliknite na dugme Nova prijava.
 5. Otvoriće se prozor “Izaberite digitalni sertifikat” u kom treba da potvrdite izbor klikom na dugme OK.
 6. Zatim će se otvoriti prozor za Nexus Personal autentikaciju. Unesite PIN kod i potvrdite unos klikom na dugme Verify my identity button ili Enter na tastaturi.
 7. Otvoriće se portal E-fakture; unesite lozinku za pristup portalu. Potvrdite unos klikom na dugme Potvrdi. Otvoriće se osnovna stranica portala E-fakture, gde se možete prijaviti za prijem e-faktura.Hal E-Bank omogućava nove prijave/odjave za primanje E-faktura od izdavača zajedno sa postojećim prijavama i odjavama za E-fakture.

 1. Kliknite na dugme Nova prijava ili Nova odjava.
 2. Potražite željenog izdavača E-faktura. Izdavača možete tražiti po PIB-u ili imenu.
 3. Potvrdite prijavu klikom na Traži izdavače.
 4. Pojaviće se lista izdavača E-faktura, pokazujući samo one na koje se možete prijaviti ili odjaviti za primanje E-faktura. Kada pronađete željenog izdavača E-faktura, kliknite na dugme Izaberi.
 5. U prozoru Nova prijava/odjava, unesite željene podatke. Ako želite da se vratite na listu mogućih izdavača E-faktura, kliknite na dugme Nazad (5a); ako, u drugu ruku, želite da potvrdite unos, kliknite Nastavak(5b).
 6. Otvara se prozor Proverite ispravnost podataka, gde možete konačno potvrditi vašu prijavu/odjavu za primanje E-faktura. Ako želite da ispravite podatke, kliknite na dugme Ispravi (6a); u suprotnom, potvrdite prijavu/odjavu za primanje E-faktura klikom na dugme Potvrdi (6b).
 7. Potvrdite obaveštenje koje se otvara klikom na dugme OK (7).
 8. Da biste izašli, kliknite na ikonicu X u gornjem desnom uglu prozora.