Šta mi je potrebno da budem izdavalac ili primalac e-faktura kroz Hal E-Bank? : Halcom RS

Šta mi je potrebno da budem izdavalac ili primalac e-faktura kroz Hal E-Bank?

AA-00583

Šta mi je potrebno da budem izdavalac E-faktura kroz Hal E-Bank?

 • Otvoren transakcioni račun u jednoj od banaka koja omogućava razmenu E-faktura putem e-bank kanala.
  Za slanje E-fakture, banci treba broj transakcionog računa izdavaoca. Možete poslati upit željenoj banci, ukoliko omogućava razmenu E-faktura putem e-bank kanala.
 • Elektronsko bankarstvo i pametna kartica sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.
  Za slanje E-faktura, izdavaocu je potrebno Hal E-Bank elektronsko bankarstvo, verzija 17 ili viša. Najnoviju verziju možete dobiti od vaše banke, a možete kontaktirati i Halcomov helpdesk (helpdesk @ halcom.rs, 011/30 32 432), gde možete dobiti informaciju o najnovijijoj dostupnoj verziji za vašu banku.
 • Ugovor sa bankom
  Izdavlac popunjava određene formulare u banci koja omogućava razmenu E-faktura, slaže se sa uslovima poslovanja i upoznaje se sa opštim pravilima i pravilima korišćenja usluge.
 • Ugovor sa primaocima E-faktura.
  U skladu sa zakonom, primalac mora da pristane da želi da prima E-fakture u elektronskom obliku. Stoga, izdavalac dobija od primaoca pristanak ili prijavu za primanje E-faktura u elektronskom obliku. U tu svrhu, izdavalac može pripremiti odgovarajuće formulare, web portal ili može ponuditi neko drugo rešenje, koje omogućava prijavljivanje potencijalnih primalaca E-faktura.
 • Priprema E-faktura u odgovarajućem elektronskom formatu
  Izdavalac mora pripremiti E-fakture i koverte u odgovarajućem elektronskom obliku.
 • Odvojena ovlašćenja za izdavanje i primanje E-faktura
  Podrazumevano, svaki korisnik e-banke je ovlašćen za izdavanje i primanje E-faktura. Ukoliko želite promeniti ova ovlašćenja, kontaktirajte svoju banku u kojoj će administrator proveriti ovlašćenja i prilagoditi ih prema vašim zahtevima.

Korisnik će, dakle, biti u mogućnosti da obavlja poslove za koje je ovlašćen (npr. korisnik ovlašćen za primanje E-faktura može pregledati E-fakture u mapi Pregled / E-fakture, Međutim, on ne može koristiti mape Priprema, Isporuke i Arhiva (ove opcije nisu aktivne).


Šta mi je potrebno da budem primalac E-faktura kroz Hal E-Bank?

 • Otvoren transakcioni račun u jednoj od banaka koja omogućava razmenu E-faktura putem e-bank kanala.
  Za slanje E-fakture, banci treba broj transakcionog računa izdavaoca. Možete poslati upit željenoj banci, ukoliko omogućava razmenu E-faktura putem e-bank kanala.
 • Elektronsko bankarstvo i pametna kartica sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.
  Za primanje E-faktura, primaocu je potrebno Hal E-Bank elektronsko bankarstvo, verzija 17 ili viša. Najnoviju verziju možete dobiti od vaše banke, a možete kontaktirati i Halcomov helpdesk (helpdesk @ halcom.rs, 011/30 32 432), gde možete dobiti informaciju o najnovijijoj dostupnoj verziji za vašu banku.
 • Ugovor sa bankom
  Primalac popunjava određene formulare u banci koja omogućava razmenu E-faktura, slaže se sa uslovima poslovanja i upoznaje se sa opštim pravilima i pravilima korišćenja usluge.
 • Ugovor sa pošiljaocima E-faktura.
  U skladu sa zakonom, primalac mora da pristane da želi da prima E-fakture u elektronskom obliku. Stoga, pošiljaoc dobija od primaoca pristanak ili prijavu za primanje E-faktura u elektronskom obliku. U tu svrhu, pošiljaoc može pripremiti odgovarajuće formulare, web portal ili može ponuditi neko drugo rešenje, koje omogućava prijavljivanje potencijalnih primalaca E-faktura.
 • Priprema E-faktura u odgovarajućem elektronskom formatu
  Pošiljalac mora pripremiti E-fakture i koverte u odgovarajućem elektronskom obliku.
 • Odvojena ovlašćenja za izdavanje i primanje E-faktura
  Podrazumevano, svaki korisnik e-banke je ovlašćen za izdavanje i primanje E-faktura. Ukoliko želite promeniti ova ovlašćenja, kontaktirajte svoju banku u kojoj će administrator proveriti ovlašćenja i prilagoditi ih prema vašim zahtevima.

Korisnik će, dakle, biti u mogućnosti da obavlja poslove za koje je ovlašćen (npr. korisnik ovlašćen za primanje E-faktura može pregledati E-fakture u mapi Pregled / E-fakture, Međutim, on ne može koristiti mape Priprema, Isporuke i Arhiva (ove opcije nisu aktivne).