Kako da otvorim primljenu e-fakturu kroz Hal E-Bank? : Halcom RS

Kako da otvorim primljenu e-fakturu kroz Hal E-Bank?

AA-00580

Primljene E-fakture možete pregledati, štampati ili sačuvati.

  1. Izaberite račun poslovanja.
  2. Izaberite vrstu poslovanja (E-fakture).
  3. Kliknite na opciju Pregled -> E-fakture
  4. Izaberite E-fakturu koju želite da pregledate, štampate ili sačuvate.
  5. Kliknite na opciju Otvori.
  6. Otvara se prozor koverte E-fakture. Za štampanje koverte E-fakture kliknite dugme Štampaj kovertu (6a). Ukoliko želite da sačuvate prilog E-fakture kliknite na dugme Sačuvaj (6b).