Šta su e-fakture? : Halcom RS

Šta su e-fakture?

AA-00575

Postoji veliki broj različitih definicija e-faktura, ali ako pokušamo da ih definišemo u jednoj rečenici, onda su to fakture/računi koji se IZDAJU, PRIMAJU i OBRAĐUJU isključivo elektronskim putem. Drugim rečima, one predstavljaju razmenu računa (faktura) i propratnih informacija od preduzeća do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu, uglavnom internet.

Standard koji se koristi za e-fakture je ISO 20022 Standard. Pomoću ovog standarda možete slati bilo koji dokument, bilo to knjižna odobrenja, otpremnice, brošure, katalozi... Poslati prilozi mogu biti u bilo kom formatu.

Sa E-fakturama možete raditi na 2 načina: