Kome mogu da se obratim ukoliko imam problem sa korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata? : Halcom RS

Kome mogu da se obratim ukoliko imam problem sa korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata?

AA-00556

Podrška za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata zavisi od sistema u kom se koristi, npr:

  • ukoliko koristite sertifikat za rad na portalu Poreske uprave, potrebno je da se obratite korisničkom centru Poreske uprave.
  • ukoliko koristite sertifikat za rad sa na portalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, potrebno je da se obratite njihovoj tehničkoj podršci.
  • ukoliko koristite sertifikat za e-banking, možete se obratiti Halcom tehničkoj podršci.

Ukoliko od odgovarajuće tehničke podrške dobijete informaciju da postoji problem sa samim sertifikatom, možete se takođe obratiti Halcom tehničkoj podršci.

Halcom BG CA je sertifikaciono telo ovlašćeno za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i garantuje za njihovu tehničku ispravnost, ali nema uticaja na elektronske servise državnih institucija koji podrazumevaju upotrebu ovih sertifikata.